Generalforsamling

6. maj 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023
Regnskab 2022
Referat 2023

25. april 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022
Regnskab 2021
Referat 2022

1. maj 2021

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 23. maj 2020 kl 10.00
Generalforsamling – AFLYST/Udskudt til den 19. september 2020

11. maj 2019

Til medlemmerne af grundejerforeningen Ebbeløkke Strand,
I modtager her indkaldelsen til den årlige generalforsamling lørdag d. 11.05.

Bemærk venligst følgende i forb.m. de udsendte bilag :

 1. Vedr. dagsordenens pkt. 3 : Forelæggelse af det reviderede regnskab :
  Da den ene af vores revisorer har været på en længere rejse, har vedkommende endnu ikke nået at underskrive regnskabet.

  Underskriften vil være på plads og dokumenteret på selve generalforsamlingen.

 2. Vedr. dagsordenens pkt. 6 : Valg
  Som det fremgår af dagsordenen kan I se, at vi akut mangler
  – et medlem til bestyrelsen
  – en suppleant
  -herudover mangler vi to medlemmer til vejudvalget og desuden ønsker bestyrelsen, at vi på generalforsamlingen får nedsat et udvalg à 4 – 5 personer til at stå for sommerfesten.

Bestyrelsen vil indtrængende anmode medlemmerne til at melde sig til disse poster, således at de nuværende medlemmer af bestyrelsen ikke ‘brænder ud’ eller at der går ‘Tordenskjolds soldater’ i arbejdet.

På bestyrelsens vegne

Henning Sørensen

12. maj 2018

13. maj 2017

21. maj 2016

16. maj 2015

7. juni 2014

12. maj 2012

28. maj 2011

10. maj 2010

16. maj 2009

17. maj 2008

5. maj 2007

20. maj 2006