Vedtægter

Overordnet formål

for Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand´s virke

Vi er i Grundejerforeningens bestyrelse overbevist om: 

 • At vi alle ser vores smukke og harmoniske område som et stort aktiv.
 • At vi alle må bidrage til at værne om de attraktive fysiske arealer og bevare disse så intakt som muligt.
 • At vi alle må bidrage til det psykiske miljø ved at understøtte det sociale sammenhold blandt foreningens medlemmer i erkendelse af nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
 • At vi alle må acceptere det samarbejde vi for nogle områders vedkommende er tjent med at indgå i med områdets øvrige grundejerforeninger og Kommunen.

 

Disseoverordnede hensigter er formelt understøttet af følgende :

 • Grundejerforeningens vedtægter, hvor “Foreningens formål er at værne og fremme medlemmernes fællesinteresser vedrørende deres grunde i så vid udstrækning foreningens vedtægter rækker, samt sørge for god ro og ordens opretholdelse på foreningensområde.”  

   

 • Og som en naturlig understøttelse af vedtægterne er der på Generalforsamlingen i 2015 vedtaget et sæt Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning og Ordensom baserer sig på “fornuftig hensyntagen til naboer og omboende samt grundejernes fælles interesser i at værne om Ebbeløkke Strand som et attraktivt fritidshusområde”

   

 • Og endelig har en del af Grundejerforeningens medlemmer en tinglyst pligt til atvære medlem af Drænfonden, som i samarbejde med 3 andre grundejerforeninger i området har pligt til at varetage dræningen i Grundejerforeningens område.

 

Udførslen af de nødvendige opgaver i bestyrelsen og i Grundejerforeningen, herunder vejvedligeholdelse, opsætning af badebro, naturpleje og dræning, m.v. sker på frivillig basis. Bestyrelsen repræsenterer Foreningens medlemmer ud ad til i fælles anliggender, som f.eks. kontakt til Kommunen og andre grundejerforeninger.

 

Det er bestyrelsens ønske og forventning, at medlemmerne bidrager til opfyldelsen af ovenstående formål og hensigter til gavn for alle medlemmer og en fornuftig udvikling af Grundejerforeningen.

Mere information om Grundejerforeningens virke kan findes på vores hjemmeside: ebbeloekkestrand.dk

 

Vedtaget i Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand´s bestyrelse d. 10.10.2015