FORSIDE

Julebrev 2021 – til
medlemmerne af
Grf. Ebbeløkke Strand
D. 02.12. december 2021

…Lidt fra bestyrelsen i et fortsat coronaplaget år :
Vores generalforsamling d. 29.05 blev gennemført som planlagt, ganske vist
med relativt få deltagere.
Referatet af generalforsamlingen ligger til orientering på vores hjemmeside :
ebbeløkkestrand.dk
Vi havde ligeledes held med at gennemføre vores sommerfest d. 17.07 med
god deltagelse, dejligt vejr og lækker grillmad.
Tilsvarende blev stranddagen og kampen med at holde Rosa Rogusaen nede
også gennemført d. 16.10.
Når vi kigger frem mod næste år er følgende programpunkter tilrettelagt :
• Bestyrelsesmøde lørdag d. 26.03
• Stranddag lørdag d. 16.04 kl. 10.00
• Generalforsamling lørdag d. 28.05
• Sommerfest lørdag d.16.07
5 medlemmer mangler fortsat at betale kontingent, m.v.
Derfor igen et lille opråb : Husk at meddele evt. ændring af jeres (juridiske)
hjemadresse og mail. Vi mangler fortsat enkelte medlemmers mailadresse,
som vil gøre at vi hurtigere kan kommunikere div. informationer og tilmed
spare dyr porto.
I vores vedtægters Pgf. 4 Stk. 3 hedder det : ” Medlemmerne er pligtige til
at meddele bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage
efter flytning.” Dette kan ske via mail på foreningens kontaktmail , se
nedenfor.”
Bestyrelsen ønsker på denne baggrund alle medlemmer og
familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår !

Gå gerne ind på vores hjemmeside : ebbeløkkestrand.dk – eller
kontakt os direkte med spørgsmål og kommentarer på vores
kontaktmail : ebbeloekkestrand@gmail.com