FORSIDE

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 29. maj 2021 kl 10.00 i Lumsås forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sj

Se indkaldelse her

Nyhedsbrev april 2021

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ebbeløkke Strand,

  • Foråret er i gang, badebroen er nu på plads til sommerens forlystelser med strand og vand, som vi formentlig alle har ventet på med længsel.
  • Det har i den sidste periode været ret tørt, hvilket giver en del støv på vejene, hvorfor der nu er bestilt salt til at afhjælpe disse gener.
  • Og endelig : Vi er i bestyrelsen opmærksom på, hvordan mange medlemmer bygger om og til, og herunder også etablerer hegn og afgrænsning af deres grunde. Vi vil i den sammenhæng gerne gøre opmærksom på, at

Grundejerforeningen har vedtaget vores egne ”Retningslinier for Naturpleje,
bevoksning og orden” (senest vedtaget på generalforsamlingen d.19.09.2020)

I disse retningslinier er der nævnt flg. om hegn :

—…”Fælleshegn, egne hegn samt hegn langs vej og fællesarealer. For at værne om Ebbeløkke Strand som et attraktivt og imødekommende fritidshusområde henstiller Grundejerforeningen, at kun levende hegn benyttes som afskærmning mod vej, fællesarealer og naboer.   Såvel hegn langs veje og fællesarealer i området, fælleshegn (hegn i skel) og egne hegn (på egen grund langs skel) er omfattet af Hegnsloven, som siger at hegn – såvel levende som faste  – skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid holdes inden for skellinjen.         

Anden bevoksning på egen grund     

Grundejerforeningen henstiller til, at samtlige grundejere orienterer sig i og følger de gældende regler i hegnsloven og evt. særlige deklarationer. -…                                                     

På denne baggrund opfordrer og appellerer bestyrelsen derfor til, at den enkelte nøje undersøger evt. servitutter på matriklens skøde, inden evt. type hegn indkøbes og opsættes.

Vi ser nu frem til, om vi kan afholde vores generalforsamling som planlagt d. 29.05.

Mere info om dette, når vi kender de officielle betingelser for forsamlingsreglerne.

Mvh.

Bestyrelsen

 

Julebrev 2020 – til
medlemmerne af
Grf. Ebbeløkke Strand

Ult. november 2020

…Lidt fra bestyrelsen i et coronaplaget år :

Vores oprindeligt planlagte generalforsamling d. 23.05 blev udskudt til d. 19.09. Her blev flg. forslag vedtaget : Tekstændring til ’Naturpleje, bevoksning og orden’ , Tilføjelse til vedtægter, og oprettelse af en lukket Facebookgruppe.
Referatet af generalforsamlingen plus alle rettede tekster er til orientering nu lagt på hjemmesiden : ebbeløkkestrand.dk

Diverse aflysninger grundet coronaens kvababbelser var endvidere :
Arbejdsdagen på stranden d. 11.04 (erstattet af en arbejdsdag d, 10.10) og sommerfesten d. 18.07

Når vi kigger frem mod næste år er følgende program-punkter tilrettelagt :

    • Stranddag lørdag d. 03.04 kl. 10.00
    • Generalforsamling lørdag d. 29.05
    • Sommerfest lørdag d.17.07

 

..alle dage naturligvis under forudsætning af, hvor landet er henne m.h.t.
mundbind, håndsprit, m.v.

Et lille opråb : Husk at meddele evt. ændring af jeres (juridiske) hjemadresse og mail. Vi mangler fortsat enkelte medlemmers mailadresse, som vil gøre at vi hurtigere kan kommunikere div. informationer og tilmed spare dyr porto.

Bestyrelsen ønsker på denne baggrund alle medlemmer og familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår !

Gå gerne ind på vores hjemmeside : ebbeløkkestrand.dk – eller
kontakt os direkte med spørgsmål og kommentarer på
ebbeloekkestrand@gmail.com

STRANDDAG 2020

”Ca. 15 mennesker dukkede op til stranddagen d. 10.10 og kampen mod Rosa Rogusa-planterne.

Vejrguderne havde fra morgenstunden sørget for at vande hele området godt og grundigt igennem, men valgte til alles glæde at holde inde med styrtregnen, og ovenikøbet få solen til at tage over op ad formiddagen.

Arbejdet blev på noget nær rekord-tid (ca. 45 minutter) således gennemført i tørvejr og med et flot resultat, så vi nu kan sige at vi er lige med, på trods af den corona-aflyste stranddag i foråret.

Jo, og vi nåede sandelig også en kort kaffe-pause, med sodavand og lidt kage.

Samtidig med arbejdet på stranden, knoklede Miki Lysdal og Flemming Andersson, fra bestyrelsen, med at få samlet nogle nye bord-bænke-sæt til stranden, og senere, når vejret tillader det, vil de også sørge for at give de to stationære bænke-sæt en gang bevarende olie.

Tak til alle der deltog denne dag med stort gå-på-mod og entusiasme.”

 

Badebro

Glæd jer til sommeren i selskab med vores nye badebro : Nyd disse billeder af vores nye badebro og glæd jer til stranden, bølgerne og det store himmelhvælv over Sejrøbugten. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer ! PS ! Hvis du har en båd på stranden skal du huske at markere den synligt med dit matrikelnummer.

”Badesæsonen med den nye badebro slutter”

I næste uge vil vores nye badebro blive taget ned for denne sæson.
Badebroen vil i 2020 blive sat op igen i uge 16 (14. – 17.04)
Vi håber, at I alle har haft dejlig glæde af broen i løbet af sommeren.

Mvh.

Bestyrelsen